: Obuv Olomouc-dámské, pánské, kožené boty

Nákupní košík

0 Kč ( 0 ks zboží )

PODMÍNKY REKLAMACE

Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců.

 

     Nárok na uznání reklamace zaniká po uplynutí záruční doby. Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelně chybou výroby, chybou technologického postupu. Kupující uplatní reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za znehodnocení, poškození nebo zničení zboží, bylo-li kupujícím užíváno, ačkoliv tento o reklamované vadě věděl a své právo neuplatnil bez zbytečného odkladu. 

Při výskytu odstranitelné vady má kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady.  Firma  vadu odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Při výskytu neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží za nové nebo odstoupit od smlouvy.  

Zákazník podává reklamaci písemně, a to buď na adresu prodejce nebo na email. Je nutno uvést datum nákupu, označení (typ) reklamovaného zboží, důvod reklamace. V případě, že budete zboží k reklamaci odesílat, přiložte vždy doklad o koupi, příp. záruční list.

 

V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě. V tomto případě je kupující také povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s kopií záručního listu a žádosti o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží. Při této přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci.

Prodávající podle vyhodnocení reklamace jako oprávněné, obuv buď opraví, vymění nebo dobropisuje.

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci prodávajícímu, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

                                                 

                                              

 

 

TOP produkty

obuv dámská.černá

obuv dámská.černá
242 Kč vč. DPH

Dámské kozačky hnědé

Dámské kozačky hnědé
484 Kč vč. DPH (726 Kč)
Ušetříte: 242 Kč

obuv dámská vych.

obuv dámská vych.
351 Kč vč. DPH

kozačky nízké přeska

kozačky  nízké přeska
411 Kč vč. DPH

obuv černá krajka

obuv černá krajka
266 Kč vč. DPH